Hoe gaan we om met jullie gegevens?

Privacy

Als Kisses & Confetti verwerken wij persoonlijke gegevens van onze klanten. We vinden het belangrijk dat dit gebeurt volgens de AVG regelgeving. Hieronder beschrijven we hoe persoonsgegevens worden verwerkt.

De inhoud van onderstaande verklaring kan gewijzigd worden aan de hand van nieuwe regelgeving of ontwikkelingen.

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een klein bestand dat bij het gebruik van onze website wordt meegestuurd. Vervolgens wordt het door de browser op de computer/smartphone/tablet van de bezoeker opgeslagen. Na toestemming worden zogenaamde “tracking cookies” van Google Analytics geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om het gedrag van onze bezoekers te analyseren. Zo wordt bijgehouden welke pagina’s er worden bezocht, hoe lang, uit welke regio de website wordt bezocht, etc.

Deze data is niet gekoppeld aan naam, adres, e-mailadres en dergelijke. Het is slechts bedoeld ter evaluatie om onze diensten en de promotie ervan kunnen verbeteren.

Google kan resulterende informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt is anoniem gemaakt. IP-adressen worden expliciet niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de VS.

Het is mogelijk om cookies te deactiveren via de browser.

Wie is Kisses & Confetti?

Kisses & Confetti is onderdeel van Pauws Fotografie V.O.F.

Pauws Fotografie V.O.F.
Vinkenstraat 79HS
1013 JM Amsterdam

Telefoon: 06-27500479
Email: info@kissesandconfetti.nl

KvK: 59669314

Waarom verwerken we persoonsgegevens en welke?

Verwerking noodzakelijk voor overeenkomst
Persoonsgegevens worden verwerkt voor een goede uitvoering van de opdracht. Hierbij gaat het om:

Namen, gender, adres, email, telefoonnummer(s), trouwdatum, trouwlocaties, contactgegevens van eventuele ceremoniemeesters, dagindeling van de bruiloft, namen van directe familieleden en andere belangrijke bruiloftsgasten, relevante tradities tijdens de bruiloft en relevante informatie over de familie. Details over geloofs- of levensovertuigingen zullen niet expliciet worden vastgelegd, maar deze zijn mogelijk wel te herleiden uit trouwlocaties of tradities.

Bij het ontvangen van de betaling, zullen betalingsgegevens in onze administratie worden opgenomen.

Foto’s worden in een (afgeschermde) online gallery geplaatst. Derden zullen de gallery pas kunnen inzien nadat zij een link hebben ontvangen van de opdrachtgever. Hierbij wordt gevraagd naar een emailadres. Deze mailadressen zijn nodig om in te loggen en voor het eventueel ontvangen van een download link van geselecteerde foto’s. Mailadressen van bezoekers worden opgeslagen in de gallery applicatie. Deze opslag kan worden gedeactiveerd. In dat geval kunnen bezoekers echter geen foto’s downloaden.

Wettelijke verplichting
Voor het maken van de factuur, zijn we wettelijk verplicht om naam, adres en woonplaats op te vragen.

Gerechtvaardigd belang
We brengen onze klanten graag op de hoogte van aanbiedingen of interessant nieuws over onze diensten (trouwfotografie, fotoproducten, familiefotografie, kinderfotografie en bedrijfsfotografie).

Waar worden persoonsgegevens verwerkt en hoe worden gegevens gedeeld?

Persoonsgegevens kunnen worden gedeeld met derden.

Server van onze website host
Online e-mailprogramma
Klantbeheer applicaties
Online boekhoudapplicatie
Foto gallery applicatie
Cloud backup opslag
Online fotogallery
Album ontwerpsoftware
Albumleveranciers
Boekhouder

Tenslotte: naam, telefoonnummer, mailadres, trouwlocatie en trouwdatum worden gedeeld met 2 collega fotografen. Slechts in het geval van een ernstige situatie zullen zij de gegevens gebruiken om contact op te nemen en onze klanten te informeren dat wij door ernstige overmacht de overeenkomst niet kunnen uitvoeren. Indien gewenst zullen zij eveneens hulp aanbieden.

We zijn met elke organisatie een verwerkingsovereenkomst aangegaan om de privacy van onze klanten te kunnen garanderen.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Voor een goede uitvoering van de overeenkomst worden persoonsgegevens bewaard tot 2 jaar na de fotoreportage. Deze gegevens kunnen nog relevant zijn bij het maken van een eventueel (extra) (ouder)album of andere fotoproducten. Na 2 jaar zullen de persoonsgegevens worden verwijderd uit onze systemen met uitzondering van de gegevens die we dienen te bewaren voor onze administratie (zie hieronder).

De fotoreportage wordt opgeslagen op onze harde schijven, op de (met wachtwoord beschermde) online gallery en in de cloud (backup). Deel van de overeenkomst is het bieden van een backup voor de fotoreportage. We bieden een backup garantie voor minimaal 2 jaar. De fotoreportage kan na 2 jaar door ons worden verwijderd of op speciaal verzoek.

Persoonsgegevens worden tot maximaal 2 jaar gebruikt voor het delen van promotie voor andere diensten van Pauws Fotografie V.O.F. Het is ten alle tijden mogelijk een verzoek in te dienen om het gebruik van de gegevens voor promotiedoeleinden te laten stoppen.

De Belastingdienst stelt verplicht dat financiële administratie van de laatste 7 jaar wordt bewaard. Persoonsgegevens die hierbij horen zijn naam, adres, trouwdatum, telefoonnummer, mailadres en betalingsgegevens die staan vermeld op de rekeningafschriften.

Hoe worden persoonsgegevens bewaard en beveiligd?

Persoonsgegevens worden op gepaste manier bewaard en beveiligd. Dit om te voorkomen dat gegevens verloren gaan, worden misbruikt of gedeeld worden met onbevoegden.

Bij een incident waarbij gegevens toch onverhoopt zijn gelekt of misbruikt, zullen wij dit melden bij de AP (Autoriteit Persoonsgegevens) en zullen wij onze uiterste best doen de schade te beperken. Datalekken worden eveneens gedeeld met onze klanten.

Welke rechten hebben onze klanten?

Onze klanten hebben recht op recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens (indien deze irrelevant zijn of zijn geworden voor het uitvoeren van de overeenkomst). Klanten kunnen hiervoor contact opnemen met ons via info@kissesandconfetti.nl Verzoeken worden binnen 10 werkdagen verwerkt.

Bezoekers en/of klanten hebben het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl).