Auteursrecht en naamsvermelding

Copyright

Op alle foto’s en teksten op deze website berust auteursrecht van Kisses & Confetti. Het is dus niet toegestaan voor bedrijven of particulieren om zonder toestemming foto’s of teksten te kopiëren, afdrukken of publiceren zonder een volledige naamsvermelding van Kisses & Confetti / Marco Pauws. Lees de uitgebreide informatie hieronder.

Nederlands

Toestemming en naamsvermelding vereist

Interesse in het gebruik van een foto? Neem dan contact op en vraag naar de voorwaarden. Op alle foto’s en teksten op deze website berust auteursrecht van Kisses & Confetti. Het is niet toegestaan voor bedrijven of particulieren om zonder toestemming foto’s of teksten te kopiëren, afdrukken of publiceren zonder een volledige naamsvermelding van Kisses & Confetti of Marco Pauws.

Inbreuk auteursrecht van foto’s

In het geval van foto’s zal een inbreuk op bovenstaande voorwaarden worden vastgelegd met een screenshot. Vervolgens zal er een schikkingsvoorstel worden gestuurd met een factuur. Dit schikkingsvoorstel bestaat uit mijn reguliere tarief voor het gebruiken van een foto: € 250. Bij een ontbrekende toestemming, komt er nog een keer het normale tarief bij (€ 250). Bij een ontbrekende naamsvermelding, komt er nog een keer het normale tarief bij (€ 250). Als de foto daarnaast is bewerkt of uitgesneden, komt er nog een keer het normale tarief bij (€ 250).

Bij een weigering tot betaling of een uitgebreid verweer, wordt het dossier overgedragen aan een specialist in het auteursrecht. De kosten voor de overdraging wordt doorberekend aan de inbreukmaker.

Inbreuk auteursrecht van tekst

In het geval van een gekopieerde tekst van meer dan 50 woorden zal een inbreuk op bovenstaande voorwaarden worden vastgelegd met een screenshot. Vervolgens zal er contact worden opgenomen met het dringende verzoek tot onmiddellijke verwijdering of aanpassing van de content. De gekopieerde tekst dient binnen 24 uur te zijn verwijderd. Voor elke extra dag wordt een bedrag van € 150 in rekening gebracht.

Bij een weigering tot betaling of een uitgebreid verweer, wordt het dossier overgedragen aan een specialist in het auteursrecht. De kosten voor de overdraging wordt doorberekend aan de inbreukmaker.

English

Permission and credits required

Please contact me for permission requests. This applies to all images and written content. No image or written content may be copied, printed, reproduced, distributed or transmitted in any form or by any means without the prior permission of Kisses & Confetti without the full credits of Kisses & Confetti or Marco Pauws.

Infringement copyright of images

Infringement of above-mentioned conditions will be registered by screenshot after which an invoice with a settlement proposal will be sent. This invoice will contain our normal fee for the publication of an image: € 250. In the case of a lack of permission, an extra € 250 will be added. In the case of a lack of full credits, an extra € 250 will be added. In the case of publication of a edited or cropped image, an extra € 250 will be added.

In the case of a refusal to pay or an elaborate defence, the case will be handed over to a copyright specialist. The party responsible for the infringement will be charged with the legal costs.

Infringement copyright of written content

Infringement of the copyright of written content (more than 50 words) will be registered by screenshot after which an invoice with a settlement proposal will be sent. An immediate removal or a sufficient edit of the content will be demanded. The reproduced/copied content will need to be removed within 24 hours. In the case that the content is not removed, an amount of € 150 will be charged for each 24 hours until the content is removed or edited sufficiently.

In the case of a refusal to pay or an elaborate defence, the case will be handed over to a copyright specialist. The party responsible for the infringement will be charged with the legal costs.